Vybavenie

MyLab™Six

Videoendoskop Huger

Prístrojové vybavenie

Vysokofrekvenčný RTG prístroj Gierth HF 200A
Výkonný moderný röntgen s anatomickou predvoľbou používaný na diagnostiku ochorení kostí, kĺbov, orgánov hrudnej a brušnej dutiny.

Digitalizácia RTG Konica Minolta
Slúži na digitálne vyvolávanie RTG snímkov, ich úpravu a archiváciu. Zvyšuje kvalitu RTG snímkov a umožňuje s nimi ďalej pracovať. Pracuje so softvérom Image pilot.

USG prístroj Esaote MyLab Six
Je to najmodernejší USG prístroj s kompletnou dopplerovskou výbavou. Slúži na diagnostiku gravidity a gynekologické vyšetrenia, vyšetrenie orgánov brušnej dutiny (pečeň, obličky, močový mechúr, slezina, gastrointestinálny aparát), na echokardiografiu.

Endoskopické vybavenie
Endoskopia je neinvazívna diagnostická  procedúra slúžiaca na vyšetrovanie orgánov a telesných dutín. Na vyšetrenie sa používa ohybný-flexibilný, alebo pevný-rigidný endoskop, ktorý cez kamerový systém prenáša obraz na monitor. Slúži nielen na zrakové vyšetrenie, ale aj na nájdenie cudzích telies a odber materiálu-biopsiu.

Hematologický analyzátor krvi Idexx Lasercyte

Biochemický analyzátor krvi Idexx Catalyst One

Flexibilný videoendoskop Huger
Slúži na vyšetrenie pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva.

Rigidný endoskop Hawk
Na vyšetrenie nosových dutín, zvukovodov, hrtana, priedušnice.

Inhalačný anesteziologický prístroj Vetnar 2100
Je používaný na bezpečnú inhalačnú anestéziu malých zvierat od 0,1 – 100 kg. V kombinácii s monitorom životných funkcií umožňuje anestéziu aj u rizikových pacientov (seniori, kardiaci…).

Monitor životných funkcií VET420A
Je kompletný monitor na sledovanie vitálnych funkcií počas anestézie (monitor dychu, EKG, digitálny pulzný oxymeter, kapnomonitor). Používa sa aj na sledovanie životných funkcií u kritických pacientov počas hospitalizácie.

Digitalizácia RTG Konica Minolta

Elektrochirurgický prístroj

Hematologický analyzátor krvi Idexx Lasercyte
Analyzátor poskytuje 25 hematologických parametrov za 10 minút. Poskytuje 5-dielny diferenciál leukocytov, všetky parametre červenej krvnej rady, parametre krvných doštičiek.

Biochemický analyzátor krvi Idexx Catalyst One
Analýza jednej vzorky krvi poskytne iba za 8 minút kompletné výsledky biochémie a elektrolytov. A to všetko priamo u nás.

Mikroskop Motic
Slúži na vyšetrenie odobratých vzoriek (kožné zoškraby, cytologické preparáty…).

RTG prístroj Gierth HF 200A

Narkotizačný prístroj Vetnar 2200

EKG 2000
Multifunkčný elektrokardiografický modul.

Elektrochirurgický kauter SMT BM VET
Je potrebný na rezanie a zastavenie krvácania pri chirurgických zákrokoch.

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa s mikromotorom Satelec
Používaný je na šetrné odstránenie zubného kameňa a následné vyleštenie zubov, extrakcie, stomatochirurgiu.

Otoskop a oftalmoskop WelchAllyn
Slúži na vyšetrenie uší, očí, očného pozadia.