Martina Mihályová

Martina Mihályová
  • 2014 – 2016 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, všeobecné lekárstvo
  • 2017  súčasnosť Majiteľka internetového obchodu www.ortezyprepsy.sk
  • 2018 – 2019 Prax na veterinárnej klinike Slon, Košice
  • 2019 Absolventka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, odbor ošetrovateľstvo
  • 2019 Júl – August  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Neurochirurgická klinika, JIS
  • 2019 September – Október Ambulancia všeobecného lekára, Banská Bystrica
  • 2019 November súčastnosť – BanByvet
  • nástup do týmu BanByVet od novembra 2019