MVDr. Bronislava Magicová

MVDr. Bronislava Magicová

Veterinárna lekárka

  • absolventka UVL Košice v roku 1998
  • 1998 – 2001 Klinika chirurgie, ortopédie a RTG UVL Košice
  • 2005 – 2009 súkromná veterinárna prax SimplyPets a veterinárna nemocnica Clockhouse veterinary Hospital, Stroud, Veľká Británia
  • člen Komory veterinárnych lekárov SR
  • člen SAVLMZ
  • zameranie: chirurgia, stomatológia, kardiológia