MVDr. Vladimír Pauliny

MVDr. Vladimír Pauliny

Veterinárny lekár

  • absolvent UVL Košice v roku 1999
  • od r. 2000 pôsobí v súkromnej veterinárnej ambulancii pre malé zvieratá v Banskej Bystrici
  • člen Komory veterinárnych lekárov SR
  • člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
  • člen SPDD – Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK
  • cetifikát na posúdenie DBK a DLK
  • certifikát na posúdenie luxácie pately
  • zameranie: chirurgia, ortopédia, neurológia