MVDr. Monika Krajčovičová

MVDr. Monika Krajčovičová

Veterinárna lekárka

  • absolventka VFU Brno v roku 2013
  • 2014 – 2015 Veterinárna ordinácia Exovet Brno
  • 2015 – 2017 Veterinárna ambulancia Zebra Bratislava
  • zameranie: medicína vtákov, plazov a malých cicavcov
  • stáž na klinike chorôb vtákov, plazov a drobných cicavcov u MVDr. Viktora Tukača
  • stáž v Holandsku u Prof. Dr. Gerryho M. Dorresteina, Certifikát: Diagnostic pathology in avian and exotic animals
  • stáž na Great Western Exotic Vets, pod vedením Neila Forbesa, Swindon, UK
  • praktická stáž (jan. – feb. 2017) Abu Dhabi Falcon Hospital, stáž ukončená skúškou s certifikátom v medicíne dravcov u Dr. Margit Müller